Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zapisy na jednostki uczestnictwa BPH Subfunduszu Akcji Globalnego oraz BPH Subfunduszu Ochrony Kapitału 1

06-05-2009

Z uwagi na fakt, iż:
- BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. podjęło decyzję o utworzeniu BPH Subfunduszu Akcji Globalnego oraz BPH Subfunduszu Ochrony Kapitału 1,
- Zgodnie ze Statutem BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego podmiotem uprawnionym do złożenia zapisów i wpłaty na Jednostki Uczestnictwa nowego subfunduszu są Towarzystwo lub akcjonariusz Towarzystwa,
- Wpłaty do Funduszu zbierane są w drodze zapisów na jednostki uczestnictwa nowego subfunduszu,


BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym informuje, że przyjmowanie zapisów na Jednostki Uczestnictwa BPH Subfunduszu Akcji Globalnego oraz BPH Subfunduszu Ochrony Kapitału 1 rozpocznie się i zakończy w dniu 6 maja 2009 r.

Wróć do listy