Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana prospektów informacyjnych

02-05-2007

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, iż w związku z:

 

• objęciem, z dniem 1 maja 2007 r., przez p. Sławomira Tomkiewicza funkcji Członka Zarządu BPH TFI S.A.,

 

• powołaniem, z dniem 30 kwietnia 2007 r., do pełnienia funkcji prokurenta Spółki p. Rafała Mateusiaka oraz

 

• objęciem, z dniem 1 maja 2007 r., funkcji zarządzającego funduszem BPH FIO Skarbowy przez p. Łukasza Witkowskiego,

 

 w dniu 2 maja 2007 r. nastąpiła zmiana danych zawartych we wszystkich prospektach informacyjnych otwartych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BPH TFI S.A.

Wróć do listy