Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana prospektu

01-09-2006

Informacja o zmianach danych objętych prospektem informacyjnym dokonanych w dniu 01 września 2006 roku

 

Działając na podstawie § 30 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2004 r. w sprawie prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a także skrótu tego prospektu, w dniu 01 września 2006 r. dokonano następujących zmian w treści prospektu informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu:

 

a) Na stronie tytułowej w informacjach o datach kolejnych aktualizacji prospektu, po dacie: „7 czerwca 2006 r.” dodaje się zwrot: „i 1 września 2006 r.”

 

b) W Rozdziale II Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych w pkt. 9 lit. d) wykreśla się: „Andrzej Zydorowicz, Zarządzający Portfelem Akcji;” oraz „Andrzej Zydorowicz zarządza funduszami: BPH FIO Akcji, BPH FIO Aktywnego Zarządzania, BPH FIO Stabilnego Wzrostu,”

 

c) W Rozdziale II Dane o Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych w pkt. 10 w sekcji ‘Zarządzający’ wykreśla się:

 

„Andrzej Zydorowicz – Zatrudniony na stanowisku Zarządzającego Portfelem Akcji, Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania. Posiada wyższe wykształcenie. Ukończył Wydział Bankowości i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest absolwentem kursu dla doradców inwestycyjnych, uczestniczył w seminariach i kursach w Polsce i za granicą. Od 1995 r. zatrudniony w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Wydziału Indywidualnej Obsługi Klienta, Zastępcy Dyrektora Biura. Andrzej Zydorowicz był zatrudniony w CA IB Investment Management S.A. – spółce przejętej przez Towarzystwo. Jest członkiem Rady Nadzorczej CCC SA, ale pełniona przez niego funkcja nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Towarzystwa i Funduszu. Andrzej Zydorowicz nie pełnił funkcji zarządzającej ani nadzorującej w podmiocie, który podczas jego kadencji znalazł się w stanie upadłości bądź likwidacji.’

Wróć do listy