Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana Regulaminu IKE

26-04-2013

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że z dniem 26 kwietnia 2013 r. zmianie uległ Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych przez BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy (dalej „Regulamin IKE”). Zmiana związana jest z zastąpieniem z dniem 26 kwietnia 2013 r. skrótu prospektu informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”) nowym dokumentem tzw. kluczowymi informacjami dla inwestorów.


W § 2, ust. 2, pkt 4 Regulaminu IKE, było:

„4) oświadczenie Oszczędzającego o udostępnieniu mu skrótu prospektu informacyjnego Funduszu, zapoznaniu się z Regulaminem IKE, Tabelą Opłat i prospektem informacyjnym Funduszu i wyrażeniu zgody na ich treść,”
jest:
„4) oświadczenie Oszczędzającego o udostępnieniu mu kluczowych informacji dla inwestorów, zapoznaniu się z Regulaminem IKE, Tabelą Opłat i prospektem informacyjnym Funduszu i wyrażeniu zgody na ich treść.”
 

 

Zobacz Regulamin

Wróć do listy