Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana Regulaminu IKZE

26-04-2013

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że z dniem 26 kwietnia 2013 r. zmianie uległ Regulamin prowadzenia indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego przez BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy (dalej „Regulamin IKZE”). Zmiana związana jest z zastąpieniem z dniem 26 kwietnia 2013 r. skrótu prospektu informacyjnego BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”) nowym dokumentem tzw. kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz zmianą statutu Funduszu w zakresie nazwy jednego z subfunduszy, która weszła w życie 1 września 2012 r.

 
W związku z powyższym, do Regulaminu IKZE dnia 31 maja 2012 r. zostały wprowadzone następujące zmiany:
 
1. W § 2, ust. 2, pkt 4 Regulaminu IKZE, było:
„4) oświadczenie Oszczędzającego o udostępnieniu mu skrótu prospektu informacyjnego Funduszu, zapoznaniu się z Regulaminem IKZE, Tabelą Opłat i prospektem informacyjnym Funduszu i wyrażeniu zgody na ich treść,”
jest:
„4) oświadczenie Oszczędzającego o udostępnieniu mu kluczowych informacji dla inwestorów, zapoznaniu się z Regulaminem IKZE, Tabelą Opłat i prospektem informacyjnym Funduszu i wyrażeniu zgody na ich treść.”
 
2. W § 3, ust. 3, pkt 5 Regulaminu IKZE, było:
 
„5) BPH Subfundusz Obligacji Europy Wschodzącej,”
jest:
„5) BPH Subfundusz Strategii Obligacyjnej,”
 
3. W § 5, ust. 1, pkt 2 Regulaminu IKZE, było:
„a) w przypadku wieku Oszczędzającego do 45 lat: BPH Subfundusz Obligacji 1 35%, BPH Subfundusz Obligacji Europy Wschodzącej 15%, BPH Subfundusz Akcji 40%, BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 10%,
b) w przypadku wieku Oszczędzającego powyżej 45 lat do ukończenia 50 lat: BPH Subfundusz Obligacji 1 40%, BPH Subfundusz Obligacji Europy Wschodzącej 20%, BPH Subfundusz Akcji 30%, BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 10%,
c) w przypadku wieku Oszczędzającego powyżej 50 lat do ukończenia 55 lat: BPH Subfundusz Obligacji 1 45%, BPH Subfundusz Obligacji Europy Wschodzącej 20%, BPH Subfundusz Akcji 25%, BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 10%,”
jest:
„a) w przypadku wieku Oszczędzającego do 45 lat: BPH Subfundusz Obligacji 1 35%, BPH Subfundusz Strategii Obligacyjnej 15%, BPH Subfundusz Akcji 40%, BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 10%,
b) w przypadku wieku Oszczędzającego powyżej 45 lat do ukończenia 50 lat: BPH Subfundusz Obligacji 1 40%, BPH Subfundusz Strategii Obligacyjnej 20%, BPH Subfundusz Akcji 30%, BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 10%,
c) w przypadku wieku Oszczędzającego powyżej 50 lat do ukończenia 55 lat: BPH Subfundusz Obligacji 1 45%, BPH Subfundusz Strategii Obligacyjnej 20%, BPH Subfundusz Akcji 25%, BPH Subfundusz Globalny Żywności i Surowców 10%,”

 

Zobacz Regulamin

Wróć do listy