Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana Regulaminu zarządzania portfelami instrumentów finansowych

01-08-2013

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, że w dniu 31 lipca 2013 r. Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Regulamin”).

Zmiana Regulaminu związana jest z dostosowaniem jego postanowień do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 538). Dokonana zmiana Regulaminu nie wywiera wpływu na sposób realizowania umowy w stosunku do dotychczasowych Klientów.

Dla nowych Klientów zmieniony Regulamin wszedł w życie z dniem 1 sierpnia 2013 r.

Dotychczasowych Klientów, dla których Towarzystwo świadczy usługę zarządzania portfelem instrumentów finansowych, Towarzystwo poinformuje z początkiem sierpnia br., o zmianie Regulaminu listem poleconym z załączeniem treści wprowadzonych zmian.

Jeżeli w terminie 14 dni od zawiadomienia dokonanego w ww. sposób, Klient nie dokona wypowiedzenia umowy o zarządzanie portfelem instrumentów finansowych uważa się, że wyraża zgodę na zmianę. Zmiana nie wchodzi w życie wobec Klientów nie wyrażających na nie zgody.


Zobacz zmieniony Regulamin
 

Wróć do listy