Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu

06-02-2006

Zmiana statutu BPH FIZ Pro Lokata BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) na podstawie art. 24 ust. 8 pkt. 2 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmianę statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Pro Lokata. Zmiana statutu wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Tekst jednolity statutu BPH FIZ Pro Lokata.

Wróć do listy