Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu

02-06-2006

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH FIO Top Ameryka ("Fundusz").

 

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem publikacji, tj. z dniem 2 czerwca 2006 r., za wyjątkiem art. 10 ust. 1-3 oraz za wyjątkiem usunięcia w art. 7 definicji "Indeksu", które to zmiany wejdą w życie w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia.

 

Informujemy także, że w związku z wprowadzonymi zmianami statutu Funduszu, zmienia się nazwa Funduszu na "BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Dynamicznych Spółek". Fundusz może używać skróconej nazwy "BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek".

 

Tekst zmian w statucie BPH FIO Top Ameryka.

Wróć do listy