Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu

19-06-2006

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH FIO Top Europa ("Fundusz").

 

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem publikacji, tj. z dniem 19 czerwca 2006 r., za wyjątkiem zmian art. 10 ust. 1-3 oraz zmian w art. 11 ust. 1 lit. a), a także za wyjątkiem usunięcia w art. 7 definicji "Indeksu", które to zmiany wejdą w życie w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia o zmianie statutu.

 

Fundusz będzie zbywał Jednostki Uczestnictwa typu Euro do 1 lipca 2006 r.

 

Informujemy także, że w związku z wprowadzonymi zmianami statutu Funduszu, zmienia się nazwa Funduszu na „BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji Europy Wschodzącej". Fundusz może używać skróconej nazwy "BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej".

 

Tekst zmian w statucie BPH FIO Top Europa.

Wróć do listy