Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu

07-08-2006

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

 

Zmiana polega na dodaniu w Statucie Prokura NS FIZ do art. 17 ustępu 6.

 

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem publikacji, tj. z dniem 7 sierpnia 2006 r.

 

Tekst zmian statutu.

Wróć do listy