Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5

18-05-2007

W związku z wejściem w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 20 maja 2007 r. zmian w art. 15 ust. 2 lit. b, art. 18, art. 19, art. 20 statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 5 („Fundusz”), BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) niniejszym ogłasza tekst jednolity statutu Funduszu przyjęty na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa z dnia 18 maja 2007 r.

 

Informujemy, że tekst jednolity statutu Funduszu obowiązuje od dnia 20 maja 2007 r.

Wróć do listy