Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH FIZ Sektora Nieruchomości

20-02-2007

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) ogłasza niniejszym zmiany w statucie BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości („Fundusz”). Zmiany zostały dokonane aktem notarialnym dnia 20 lutego 2007 roku, Repertorium A.306/2007. Szczegółowy wykaz zmian.

 

Powyższe zmiany, na podstawie art. 24 ust. 8 pkt. 2 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, tj. w dniu 20 lutego 2007 r., za wyjątkiem zmiany w art. 22 ust. 10 lit. d) statutu Funduszu oraz zmiany w art. 27 ust. 1 statutu Funduszu, które na podstawie art. 24 ust. 8 pkt. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 z późn. zm.) wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania niniejszego ogłoszenia, tj. w dniu 20 maja 2007 r.

 

Informujemy, że na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Funduszu, publikujemy jego treść obowiązującą od dnia 20 lutego 2007 r.

Wróć do listy