Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego

17-12-2013

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmianę statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego („Fundusz”):

1.          w art. 1 pkt 5 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
„Depozytariusz- Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Pałubickiego 2, 80 - 175 Gdańsk.”
2.          art. 6 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące nowe brzmienie:
1.   Funkcję Depozytariusza prowadzącego rejestr Aktywów Funduszu pełni, na podstawie zawartej umowy o prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu, Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Pałubickiego 2, 80 - 175 Gdańsk.”

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt  1 – 2  powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 – 2 wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia tj. z dniem
17 grudnia 2013 r.
Wróć do listy