Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Korzystnego Kursu

01-03-2017

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Korzystnego Kursu (dalej: „Fundusz”), polegające na tym, że:

  1. skreśla się art. 32 ust. 1 lit. i) i zastępuje słowem: „(skreślony)”;
  2. skreśla się art. 32 ust. 2 i zastępuje słowem: „(skreślony)”.

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 i 2 wymagały uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Zezwolenie, o którym mowa powyżej zostało uzyskane na mocy Decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 30 stycznia 2017 r., sygn. DFI/II/4034/340/8/16/17/U/MW, obejmującej również zgodę na skrócenie terminu wejścia w życie przedmiotowych zmian w taki sposób, aby weszły one w życie z dniem ogłoszenia.

Wróć do listy