Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości

17-12-2013

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości („Fundusz”):

  1. art. 7 ust. 1 otrzymuje następujące nowe brzmienie:
    „ 1. Funkcję Depozytariusza prowadzącego rejestr Aktywów Funduszu pełni, na podstawie zawartej umowy o prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu, Bank BPH Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Pałubickiego 2, 80 – 175 Gdańsk.”

Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.
Zmiany statutu Funduszu wskazane w pkt 1 wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia tj. z dniem
17 grudnia 2013 r.

Wróć do listy