Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu BPHFIZ Sektora Nieruchomości

05-11-2015

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza o zmianie statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości („Fundusz”) polegającej na tym, że w art. 45 skreśla się ust. 8.

Zmiany statutu Funduszu wskazane powyżej nie wymagały zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Wróć do listy