Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu funduszu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1

30-11-2007

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 1 („Fundusz”):

 

1. w art. 2 definicja „Depozytariusz” otrzymuje następujące brzmienie: „Depozytariusz – oznacza Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa.”

 

2. w art. 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Funkcję Depozytariusza prowadzącego rejestr Aktywów Funduszu pełni, na podstawie zawartej umowy o prowadzenie rejestru Aktywów Funduszu, Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa.”

 

Zmiany statutu Funduszu określone powyżej wchodzą w życie z dniem 30 listopada 2007 r.

Wróć do listy