Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana statutu i przekształcenie BPH SFIO Total Profit w fundusz inwestycyjny otwarty

29-09-2014

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art. 24 ust. 5 oraz art. 239 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmianę statutu BPH Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Total Profit („Fundusz”). Zmiana Statutu Funduszu polega na uchyleniu dotychczasowej treści statutu i przyjęciu jego nowej treści. Szczegółowy wykaz zmian Statutu zawarty został w niniejszym dokumencie.

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 30 grudnia 2014 r.

Z tym też dniem nastąpi przekształcenie Funduszu, w trybie art. 239 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w fundusz inwestycyjny otwarty. Fundusz ten będzie od dnia 30 grudnia 2014 roku działał pod nazwą BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej.

Na dokonanie zmiany statutu Funduszu wskazanej w art. 30 ust. 6 i ust. 11 Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła zezwolenia decyzją z dnia 3 września 2014 r. nr DFI/I/4033/28/10/14/U/JG. Wykaz pozostałych zmian Statutu Funduszu zawarty jest w dokumencie stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 

Wróć do listy