Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana Statutu Prokura NS FIZ

18-01-2007

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu Prokura Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”).

 

Art. 36 ust. 3 Statutu Funduszu otrzymuje następujące brzmienie:

 

„3. Pierwsza uchwała Zgromadzenia Inwestorów, o której mowa w art. 18 ust. 5, może być podjęta nie wcześniej niż po dokonaniu przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu. Kolejne wypłaty mogą być dokonywane nie wcześniej niż po dokonaniu przez podmiot uprawniony przeglądu półrocznego lub rocznego badania sprawozdania finansowego Funduszu”.

 

Zmiany statutu Funduszu wchodzą w życie z dniem publikacji, tj. z dniem 18 stycznia 2007 r.

Wróć do listy