Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana Tabel Opłat

01-08-2013

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, że w dniu 16 lipca 2013 r. Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę w sprawie zmiany Tabeli Opłat z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa w Subfunduszach wchodzących w skład BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego oraz jednostek uczestnictwa BPH Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Total Profit. Zaktualizowana została również Tabela Opłat z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa wszystkich subfunduszy wchodzących w skład BPH FIO Parasolowego za pomocą systemu Banku BPH Sez@m.

Zmiana Tabel Opłat polega na:

  1. obniżeniu do 0% opłaty manipulacyjnej z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa BPH Subfunduszu Skarbowego oraz
  2. wprowadzeniu malejącej stawki opłaty manipulacyjnej z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa BPH Subfunduszu Selektywnego wraz ze wzrostem kwoty inwestowanej w tym Subfunduszu.

Zaktualizowane Tabele Opłat obowiązują od dnia 1 sierpnia 2013 r.


Zobacz Tabele Opłat

Wróć do listy