Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana Tabel Opłat

01-10-2013

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, że w dniu 26 września 2013 r. Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę w sprawie zmiany Tabeli Opłat z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa w Subfunduszach wchodzących w skład BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego oraz jednostek uczestnictwa BPH Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Total Profit. Zaktualizowana została również Tabela Opłat z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa wszystkich subfunduszy wchodzących w skład BPH FIO Parasolowego za pomocą systemu Banku BPH Sez@m.
Zmiana Tabel Opłat polega na:
1) obniżeniu do 0% opłaty manipulacyjnej z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa BPH Subfunduszu Obligacji Korporacyjnych,
2) ujednoliceniu stawek opłaty manipulacyjnej z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa BPH Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Total Profit oraz BPH Subfunduszu Selektywnego,
3) podwyższeniu stawek opłaty manipulacyjnej z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa BPH Subfunduszu Nieruchomości Europy Wschodzącej.

Zaktualizowane Tabele Opłat obowiązują od dnia 1 października 2013 r.


Zobacz zmienione Tabele Opłat
 

Wróć do listy