Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana Tabel Opłat BPH FIO Parasolowego oraz BPH FIO Strategii Akcyjnej

30-01-2015

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, że w dniu 15 stycznia 2015 r. Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę w sprawie zmiany Tabeli Opłat z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa w Subfunduszach wchodzących w skład BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego oraz jednostek uczestnictwa BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej. Zaktualizowana została również Tabela Opłat z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa w Subfunduszach wchodzących w skład BPH FIO Parasolowego oraz jednostek uczestnictwa BPH FIO Strategii Akcyjnej za pomocą systemu transakcyjnego Banku BPH Sez@m. Zmiana Tabel Opłat polega na wprowadzeniu opłaty manipulacyjnej w maksymalnej wysokości 0,1% kwoty wpłaty z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa BPH Subfunduszu Skarbowego i BPH Subfunduszu Pieniężnego.

Zaktualizowane Tabele Opłat obowiązują od dnia 2 lutego 2015 r.

Zobacz zmienione Tabele Opłat

Wróć do listy