Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana Tabel Opłat BPH FIO Parasolowego oraz BPH SFIO Total Profit

16-07-2014

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, że w dniu 24 czerwca 2014 r. Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę w sprawie zmiany Tabeli Opłat z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa w Subfunduszach wchodzących w skład BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego oraz jednostek uczestnictwa BPH Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Total Profit. Zaktualizowana została również Tabela Opłat z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa wszystkich subfunduszy wchodzących w skład BPH FIO Parasolowego za pomocą systemu transakcyjnego Banku BPH Sez@m.

Zaktualizowane Tabele Opłat obowiązują od dnia 16 lipca 2014 r.


Zobacz zmienione Tabele Opłat
 

Wróć do listy