Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana Tabel Opłat BPH FIO Parasolowego oraz BPH SFIO Total Profit

19-09-2014

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, że w dniu 15 września 2014 r. Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę w sprawie aktualizacji Tabeli Opłat z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa w Subfunduszach wchodzących w skład BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego oraz jednostek uczestnictwa BPH Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Total Profit. Zaktualizowana została również Tabela Opłat z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa wszystkich subfunduszy wchodzących w skład BPH FIO Parasolowego za pomocą systemu transakcyjnego Banku BPH Sez@m. Aktualizacja Tabel Opłat związana jest zakończeniem procesu połączenia wewnętrznego subfunduszy wydzielonych w ramach BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego, tj. BPH Subfunduszu Nieruchomości Europy Wschodzącej (Subfundusz przejmowany) z BPH Subfunduszem Akcji Europy Wschodzącej (Subfundusz przejmujący).

Zaktualizowane Tabele Opłat obowiązują od dnia 19 września 2014 r.

Zobacz Tabele Opłat
 

Wróć do listy