Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana Tabeli Opłat BPH FIO Parasolowego oraz BPH FIO Strategii Akcyjnej

25-08-2015

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, że w dniu 20 sierpnia 2015 r. Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę w sprawie zmiany Tabeli Opłat z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa w Subfunduszach wchodzących w skład BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego oraz jednostek uczestnictwa BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej.

Zmiana Tabeli Opłat polega na zniesieniu zniżki w opłacie manipulacyjnej w wysokości 25% z tytułu wpłaty bezpośredniej.

Zaktualizowana Tabela Opłat obowiązuje od dnia 1 września 2015 r.

Zobacz zmienioną Tabelę Opłat

Wróć do listy