Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana Tabeli Opłat dla Uczestników składających zlecenia za pośrednictwem Biura Maklerskiego Banku BPH S.A.

02-05-2016

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2016 r. Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę w sprawie zmiany Tabeli Opłat z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa w Subfunduszach wchodzących w skład BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego oraz jednostek uczestnictwa BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej za pośrednictwem Biura Maklerskiego Banku BPH S.A.

Zmiana Tabeli Opłat polega na wprowadzeniu zasady kumulacji wpłat dla Uczestników posiadających jednocześnie wspólny subrejestru małżeński w subfunduszu wydzielonym w ramach BPH FIO Parasolowego lub wspólny rejestr małżeński w BPH FIO Strategii Akcyjnej oraz subrejestry indywidualne w subfunduszach BPH FIO Parasolowego lub rejestry indywidualne w BPH FIO Strategii Akcyjnej.

Zaktualizowana Tabela Opłat dla Biura Maklerskiego Banku BPH S.A. obowiązuje od dnia 2 maja 2016 r.

Zobacz Tabelę Opłat dla Biura Maklerskiego Banku BPH S.A.

Wróć do listy