Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana Tabeli Opłat dla Uczestników składających zlecenia za pośrednictwem Private Wealth Consulting Sp. z o.o.

26-04-2016

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2016 r. Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Tabeli Opłat z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa w Subfunduszach wchodzących w skład BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego oraz jednostek uczestnictwa BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej za pośrednictwem Private Wealth Consulting Sp. z o.o. Aktualizacja Tabeli Opłat polega na dodaniu stawki opłaty manipulacyjnej z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa BPH Subfunduszu Dywidendowego wydzielonego BPH FIO Parasolowym.

Tabela Opłat dla Uczestników składających zlecenia za pośrednictwem Private Wealth Consulting Sp. z o.o. obowiązuje od dnia 26 kwietnia 2016 r.

Zobacz Tabelę Opłat dla zleceń składanych z pośrednictwem Private Wealth Consulting Sp. z o.o.

Wróć do listy