Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana Tabeli Opłat IKE

15-11-2016

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, że w dniu 14 listopada 2016 r. Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę w sprawie zmiany Tabeli Opłat IKE dla jednostek uczestnictwa typu B subfunduszy wydzielonych w ramach BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego.

Zmiana Tabeli Opłat IKE polega na podwyższeniu opłaty manipulacyjnej pobieranej od pierwszej wpłaty lub wypłaty transferowej przyjętej na IKE do 800 zł.

Zaktualizowana Tabela Opłat IKE obowiązuje od dnia 15 listopada 2016 r.

Zobacz Tabelę Opłat IKE

Wróć do listy