Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana Tabeli Opłat IKZE

19-09-2014

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, że w dniu 8 sierpnia 2014 r. Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę w sprawie zmiany Tabeli Opłat IKZE dla jednostek uczestnictwa typu B subfunduszy wydzielonych w ramach BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego.
Zmiana Tabeli Opłat IKZE polega na obniżeniu opłaty manipulacyjnej pobieranej od pierwszej wpłaty lub wypłaty transferowej przyjętej na IKZE do 100 zł,

Zaktualizowana Tabela Opłat IKZE obowiązuje od dnia 19 września 2014 r.

Zobacz zmienioną tabelę Opłat IKZE
 

Wróć do listy