Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana Tabeli Uczestników składających zlecenia za pośrednictwem Getin Noble Bank S.A.

01-06-2015

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) informuje, że w dniu 28 maja 2015 r. Zarząd Towarzystwa podjął uchwałę w sprawie przyjęcia zaktualizowanej Tabeli Opłat z tytułu zbywania jednostek uczestnictwa w Subfunduszach wchodzących w skład BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego oraz jednostek uczestnictwa BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Strategii Akcyjnej za pośrednictwem Getin Noble Bank S.A.

Zaktualizowana Tabela Opłat dla Uczestników składających zlecenia za pośrednictwem Getin Noble Bank S.A. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r.

 

Zobacz Tabelę Opłat dla Getin Noble Bank S.A.

Wróć do listy