Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiana Warunków składania zleceń za pomocą telefonu i faksu oraz systemu IVR

04-02-2014

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że z dniem 28 lutego 2014 r. zmianie ulegnie treść Warunków składania zleceń za pomocą telefonu i faksu oraz systemy IVR w funduszach inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszach inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej jako: „Warunki Składania Zleceń”).

Zmiana Warunków Składania Zleceń polega na:

  • zmianie rodzajów zleceń, jakie mogą być składane za pomocą faksu, tj. pozostawieniem możliwości składania za pomocą faksu wyłącznie zleceń reklamacji;
  • doprecyzowaniu postanowień określających postępowanie w przypadku trzykrotnego podania błędnego numeru NIP/PESEL lub błędnego PIN, a także określających zasady zmiany Warunków Składania Zleceń oraz wypowiedzenia umowy o składania zleceń telefonicznych i telefaksowych.

Zmiana Warunków Składania Zleceń wchodzi w życie z dniem 28 lutego 2014 r., z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących Uczestnikowi w przypadku jednostronnej zmiany Warunków Składania Zleceń dokonanej przez Towarzystwo (§ 43 w zw. z ust. 46 i 47 Warunków Składania Zleceń).

Jednocześnie informujemy, że zmiana Warunków Składania Zleceń staje się skuteczna względem Uczestnika na zasadach określonych w Warunkach Składania Zleceń. Następstwem nieskorzystania z uprawnień wskazanych w Warunkach Składania Zleceń w przedmiotowym zakresie będzie wyrażenie zgody na ich zmianę.


Zobacz Warunki Składania Zleceń obowiązujące od dnia 28 lutego 2014 r.
 

Wróć do listy