Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiany statutów

26-01-2006

Zmiany w treści statutów BPH FIO Akcji i BPH FIO Aktywnego Zarządzania.

 

W związku z przyjęciem zmian w treści statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji aktem notarialnym z dnia 3 października 2005 r., nr Repertorium A.4086/2005 oraz zmian w treści statutu BPH Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Aktywnego Zarządzania aktem notarialnym z dnia 3 października 2005 r., nr Repertorium A.4089/2005, Zarząd BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. podjął uchwałę, która zatwierdza teksty jednolite statutów ww. funduszy.

 

Tekst jednolity statutu BPH FIO Akcji, tekst jednolity BPH FIO Aktywnego Zarządzania.

Wróć do listy