Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiany statutów

01-06-2006

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) niniejszym ogłasza zmiany statutu BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1, BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 oraz BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3.

 

Zmiany statutów wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem zmian Rozdziału VI "Cel i polityka inwestycyjna Funduszu", które wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od dnia dokonania ogłoszenia o zmianie statutów.

Wróć do listy