Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiany statutów BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5

22-03-2006

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo”) w imieniu tworzonego BPH Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Bezpieczna Inwestycja 5 („Fundusz”), na podstawie przepisu art. 8 ust. 10 Statutu Funduszu informuje, że w dniu 21 marca 2006 r. została przekroczona liczba 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) objętych zapisami certyfikatów inwestycyjnych serii A Funduszu.

Wróć do listy