Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiany w prospekatach

27-02-2007

W związku z objęciem przez p. Piotra Jarosza funkcji Członka Rady Nadzorczej BPH TFI S.A. informujemy, że w dniu 27 lutego 2007 r. nastąpiła zmiana danych zawartych we wszystkich prospektach informacyjnych otwartych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BPH TFI S.A.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z rozszerzeniem zakresu wykorzystywanych przez Fundusze technik, których przedmiotem są instrumenty finansowe, w dniu 27 lutego 2007 r. opublikowano skróty prospektów informacyjnych następujących funduszy:

  • BPH FIO Akcji,
  • BPH FIO Aktywnego Zarządzania,
  • BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek,
  • BPH FIO Akcji Europy Wschodzącej,
  • BPH FIO Stabilnego Wzrostu.
Wróć do listy