Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiany w Prospekcie Informacyjnym

20-12-2007

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA informuje, iż w związku z rozszerzeniem listy rynków, na których BPH FIO Nieruchomości Europy Wschodzącej może lokować swoje aktywa, w dniu 20 grudnia 2007 r. nastąpiła aktualizacja danych zawartych w prospekcie funduszu.

Wróć do listy