Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiany w prospektach informacyjnych

03-09-2007

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA informuje, że w związku z rezygnacją p. Sławomira Tomkiewicza z pełnienia funkcji Członka Zarządu oraz przekazaniem zarządzania funduszem PROKURA Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny FIZ towarzystwu Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, w dniu 3 września 2007 r. nastąpiła zmiana danych zawartych w prospektach informacyjnych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez BPH TFI SA.

Wróć do listy