Wróć do strony głównej

Ogłoszenia prawne

Zmiany w prospektach oraz ich skrótach

26-06-2007

BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA informuje, że w związku z rezygnacją p. Grzegorza Cicheckiego z pełnienia funkcji Prokurenta oraz powołaniem p. Roberta Fijołka do pełnienia funkcji Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami BPH TFI SA w dniu 28 czerwca 2007 r. nastąpiła zmiana danych zawartych w prospektach informacyjnych oraz skrótach prospektów informacyjnych funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez BPH TFI SA.

Wróć do listy