Wróć do Programy oszczędnościowe

Pracownicze Programy Oszczędnościowe (PPO)

 • Długoterminowe świadczenie na rzecz pracowników, którego celem może być:

    a) wprowadzenie przez pracodawcę systemu motywacyjnego dla pracowników,
    b) wprowadzenie przez pracodawcę systemu premiowania dla pracowników,
    c) poprawienie wizerunku pracodawcy,
    d) gromadzenie środków na poczet dodatkowej emerytury.
 • Tworzone są z inicjatywy pracodawcy jak również według zasad, indywidualnych oczekiwań i wymagań pracodawcy.
 • Swobodnie i elastycznie zdefiniowane parametry PPO dopasowane są do indywidualnych potrzeb pracodawcy.
 • Opłacane indywidualnie przez pracodawcę lub przy współudziale pracownika.
 • Zapewniają dużą swobodę inwestowania w zależności od wieku i preferencji pracownika.
 • Brak preferencji podatkowych.

Korzyści dla pracodawcy

Korzyści pracodawcy z prowadzenia PPO:

 • wzrost atrakcyjności firmy w ocenie potencjalnych kandydatów do pracy,
 • stabilizacja zatrudnienia,
 • możliwość utworzenia programu dla wybranej grupy pracowników,
 • całkowita dowolność doboru parametrów programu (np. dobór uczestników programu spośród pracowników, wielkość składki).

Korzyści dla pracownika

Korzyści pracownika z uczestniczenia w PPO:

 • uzyskanie dodatkowego świadczenia od pracodawcy,
 • uzyskanie dodatkowego zabezpieczenia finansowego na przyszłe świadczenie emerytalne.