Wróć do O TFI

Biuro prasowe

117 mln zł w nowym funduszu BPH FIZ Multi Inwestycja i świetny wynik BPH Obligacji 2

08-06-2011

Zakończona w maju br. subskrypcja drugiego w ofercie BPH TFI funduszu realizującego politykę inwestycyjną absolutnej stopy zwrotu przyniosła ponad 117 mln zł. W efekcie, wartość aktywów netto BPH TFI przekroczyła z końcem maja 4 mld zł, co oznacza wzrost o 1,7% w porównaniu do kwietnia.

Wynik pierwszej subskrypcji certyfikatów BPH FIZ Multi Inwestycja oceniamy bardzo pozytywnie, dlatego mamy już w planach kolejną subskrypcję. Fundusz ten, realizujący strategię inwestycyjną absolutnej stopy zwrotu, jest skierowany do osób, które chcą skorzystać z nowoczesnych rozwiązań inwestycyjnych, dysponując kwotą już od 1 tys. zł. Podobne produkty, z uwagi na wysokie progi wejścia, są dla nich niedostępne. Warto podkreślić, że fundusz BPH SFIO Total Profit, realizujący bliźniaczą strategię inwestycyjną, osiągnął w maju stopę zwrotu na poziomie +1,6%, co jest najlepszym wynikiem spośród naszych funduszy w tym miesiącu.” – powiedział Marcin Bednarek, Wiceprezes Zarządu BPH TFI.

Na koniec maja br. dobre wyniki zanotował też fundusz BPH Akcji Globalny ze stopą zwrotu +1,43%, który uplasował się na miejscu drugim na 10 funduszy zestawionych przez Analizy Online w grupie funduszy akcji zagranicznych rynków rozwiniętych. Z kolei pierwszą pozycje zajął BPH Obligacji 2, jako najlepszy spośród 25 funduszy dłużnych złotowych uniwersalnych klasyfikowanych w tej kategorii przez Analizy Online. W maju osiągnął stopę zwrotu +1,28%, pobijając średnią rynkową wynoszącą dla tej kategorii +0,79%.

W przypadku funduszu BPH Obligacji 2, podobnie jak w BPH Obligacji 1, już od dłuższego czasu realizujemy strategię nastawioną na zminimalizowanie możliwości negatywnego wpływu cyklu podwyżek stóp procentowych, która długoterminowo powinna przynieść wysoką stopę zwrotu. Widać, że przyjętą już jakiś czas temu strategia przynosi dobre rezultaty, a wynik BPH Obligacji 2 tylko potwierdza jej skuteczność” - dodał Michał Hołda, Zastępca Dyrektora Departament Zarządzania Aktywami.

Wróć do listy