Wróć do O TFI

Biuro prasowe

Awansują w BPH TFI

12-01-2011

Michał Hołda, dotychczas Zarządzający w BPH TFI, objął stanowisko Wicedyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami BPH TFI. Jednocześnie Dawid Czopek awansował na stanowisko Zarządzającego Funduszem BPH Akcji Dynamicznych Spółek oraz strategiami klientów indywidualnych.

Michał Hołda w BPH TFI pracuje od 3 lat. Jest autorem m.in. metodologii zarządzania ryzykiem w funduszu absolutnego zwrotu (BPH Total Profit) oraz strategii inwestycyjnych kilku funduszy z oferty BPH TFI. Do tej pory zarządzał m.in. funduszami z ochroną kapitału, funduszem BPH Globalnym Żywności i Surowców, a także współzarządzał funduszami dłużnymi oraz funduszem BPH Total Profit od momentu wdrożenia jego nowej polityki inwestycyjnej. Dawid Czopek związany jest z BPH TFI od 2008 r. - jako Kierownik Zespołu Analiz zajmował się dotychczas głównie pracą analityczną, w tym wyceną spółek.

„Awans Michała Hołdy stanowi wyraz uznania dla jego dotychczasowego wkładu w rozwój zarządzania aktywami w BPH TFI, w tym utworzenie funduszy absolutnego zwrotu. Z drugiej strony, zmiana ta odzwierciedla istotną rolę, jaką uzyskały fundusze dłużne, absolutnego zwrotu i surowcowe w strukturze aktywów i napływie środków do BPH TFI”. - mówi Artur Czerwoński, Prezes Zarządu BPH TFI.
„W okresie ostatnich dwóch lat znacznie wzrosły nasze aktywa również w części akcyjnej, w tym w ramach usługi zarządzania indywidualnymi portfelami. BPH Akcji Dynamicznych Spółek jest jednym z największych funduszy małych i średnich spółek pod względem aktywów. Przed Dawidem Czopkiem, jako nowym zarządzającym, postawiliśmy zadanie wykorzystania dobrych perspektyw tego segmentu rynku i uzyskania jak najlepszej pozycji w rankingach funduszy akcji.” – dodaje Artur Czerwoński.

Michał Hołda 
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Finanse i Bankowość. Na tej samej uczelni uzyskał również absolutorium na kierunku Metody Ilościowe i Systemy Informacyjne. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego (nr 280). Ponadto, uczestniczył w licznych międzynarodowych szkoleniach z zakresu instrumentów dłużnych, opcji egzotycznych oraz produktów strukturyzowanych. Karierę zawodową rozpoczął w kwietniu 2003 roku jako analityk-stażysta w BNP Paribas Bank Polska SA, gdzie zajmował się tworzeniem modeli i symulacji finansowych używanych w procesie oceny kredytowej klientów korporacyjnych. Od maja 2004 roku do grudnia 2007 roku pracował jako dealer w ING Banku Śląskim SA, będąc odpowiedzialnym kolejno za: zarządzanie płynnością banku, handel instrumentami pochodnymi stopy procentowej oraz konstrukcję strukturyzowanych rozwiązań inwestycyjnych i zabezpieczających dla klientów korporacyjnych oraz sieci detalicznej. Od stycznia 2008 roku zatrudniony w BPH TFI SA.

Dawid Czopek 
Absolwent Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, gdzie uzyskał tytuł magistra na kierunku Zarządzenie Finansami. W latach 1999-2001 współpracował z jedną z większych polskich spółek paliwowych. Od 2001 do 2006 pracował w WARTA TFI SA (od 2005 roku WARTA TFI połączyło się z KB TFI, tworząc KBC TFI) na stanowisku Analityka. W latach 2006-2007 zatrudniony był na stanowisku Analityka Akcji w PTE Bankowy SA. W obu instytucjach zajmował się analizą spółek z sektora paliwowego, surowcowego, chemicznego, deweloperskiego oraz IT. W BPH TFI SA pracuje od 2008 roku, początkowo na stanowisku Analityka, następnie Kierownika Zespołu Analiz. Był uczestnikiem wielu szkoleń z zakresu finansów, narzędzi informatycznych oraz rynków surowcowych. Obecnie jest uczestnikiem programu CFA.

Wróć do listy