Wróć do O TFI

Biuro prasowe

BPH Globalny Żywności i Surowców: 3,5% w lutym

10-03-2011

Aktywa funduszu BPH Globalny Żywości i Surowców wyniosły na koniec lutego br. blisko 169 mln zł, co oznacza wzrost o 62% w ciągu miesiąca. Jest to obecnie najchętniej wybierany fundusz z oferty BPH TFI. Tylko w lutym klienci wpłacili do niego prawie 41 mln zł, a stopa zwrotu przekroczyła 3,5%.

„W lutym sytuacja na rynku surowców zdominowana była praktycznie przez jedno tylko wydarzenie - niepokoje w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Choć sytuacja w samym Egipcie uległa poprawie, zamieszki w Libii – która produkuje półtora miliona baryłek ropy dziennie, czyli 1% światowej podaży surowca – w połączeniu z twardym stanowiskiem dyktatora tego kraju nie dały szansy odpocząć rynkom. Na fali niepokojów zyskiwały również metale szlachetne, których wartość zwyczajowo rośnie w sytuacjach kryzysowych” – podsumowuje Karol Godyń, zarządzający funduszami w BPH TFI.

„W cieniu wydarzeń skoncentrowanych wokół rynku ropy naftowej kolejny bardzo dobry miesiąc odnotowały również ceny towarów rolnych – bawełna, rosnąc o kolejne 21%, oraz kakao i kawa - o przeszło 10%. Luty okazał się zatem kolejnym bardzo udanym miesiącem na rynku surowcowym, pozwalając inwestorom na osiągnięcie ponad trzyprocentowego zysku, jaki osiągnął w tym miesiącu indeks CRB” – dodaje Karol Godyń.

BPH Globalny Żywności i Surowców prowadzi działalność od 16 grudnia 2008 r. Polityka inwestycyjna funduszu zakłada aktywne dopasowywanie portfela lokat do zjawisk zachodzących na rynkach surowcowych oraz aktywne podejście do zabezpieczenia ryzyka kursowego. Ekspozycja surowcowa i żywnościowa stanowi łącznie od 50% do 100% jego aktywów - modelowo 75%. Benchmark funduszu to: 25% WIBID3M, 75% Reuters/Jefferies CRB Excess Return Index.
Od momentu uruchomiania (16 grudnia 2008 r.) do 28 lutego 2011 r. Fundusz uzyskał stopę zwrotu 67%, istotnie pobijając benchmark wynoszący 43,9%.

Wróć do listy