Wróć do O TFI

Biuro prasowe

BPH Pieniężny na podium wśród funduszy gotówkowych i pieniężnych

16-09-2014

BPH Pieniężny - nowy fundusz z oferty BPH TFI - po ponad miesiącu od uruchomienia znalazł się na podium w grupie funduszy gotówkowych i pieniężnych. W sierpniu wypracował stopę zwrotu na poziomie 0,67%, zajmując tym samym wysokie 2 miejsce w grupie 46 funduszy (wg. Analizy Online).

Tak dobry wynik funduszu wynika ze strategii przyjętej przez zarządzającego Pawła Gołębiewskiego, która polega na wykorzystaniu potencjału, jaki daje rynek polskich obligacji skarbowych - zwłaszcza przy dobrej koniunkturze ostatnich miesięcy - oraz obligacji nieskarbowych z niskim ryzykiem kredytowym.

Dodatkowo elementem wyróżniającym BPH Pieniężny wśród konkurencji jest poziom opłaty za zarządzanie, ustalony na 0,4%. Taka opłata umożliwia osiągnięcie lepszych wyników przez fundusz, co warto rozważyć podejmując decyzję o inwestowaniu.

BPH Pieniężny inwestuje swoje aktywa zarówno w bezpieczne obligacje i bony Skarbu Państwa, jak i w specjalnie wyselekcjonowane obligacje emitowane przez wiodące przedsiębiorstwa, które powinny pozwolić funduszowi na uzyskanie wyższych stóp zwrotu niż lokaty bankowe. BPH Pieniężny to interesująca propozycja zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych, poszukujących szansy na efektywne  ulokowanie swoich pieniędzy przy ograniczonym ryzyku inwestycyjnym.

Wróć do listy