Wróć do O TFI

Biuro prasowe

BPH TFI: fundusze obligacji atrakcyjniejsze niż lokaty bankowe

19-05-2011

BPH TFI zapowiada, że fundusze obligacyjne BPH Obligacji 1 i BPH Obligacji 2 będą w tym roku atrakcyjną alternatywą dla lokat bankowych. Ich strategia inwestycyjna od kilku miesięcy konsekwentnie nastawiana jest na zminimalizowanie możliwości negatywnego wpływu cyklu podwyżek stóp procentowych, który RPP kontynuowała na ostatnim posiedzeniu.

W warunkach kontynuacji cyklu podwyżek stóp procentowych pojawiają się obawy o możliwość spadku notowań funduszy obligacji. W naszej ocenie fundusze obligacji BPH TFI, ze względu na obecny skład portfeli, będą w tym roku atrakcyjną alternatywą dla lokat bankowych. Po pierwsze, scenariusz podwyżek podstawowej stopy procentowej NBP do poziomu 5% w pierwszej połowie 2012 roku jest już zdyskontowany w cenach obligacji. Po drugie, na szybsze lub większe podwyżki stóp procentowych można przygotować się, konstruując portfel w odpowiedni sposób. Większa determinacja banku centralnego w zwalczaniu przyszłej inflacji powinna bowiem powodować stopniowe zmniejszanie się różnicy między rentownościami obligacji długoterminowych i krótkoterminowych” – skomentował Michał Hołda, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Aktywami i Zarządzający funduszami obligacji BPH TFI.

W warunkach podwyżek stóp procentowych realizowana przez nas w przypadku funduszy BPH Obligacji 2 i BPH Obligacji 1 strategia powinna zapewnić satysfakcjonujący długoterminowy wynik przy możliwych większych wahaniach jednostek uczestnictwa w krótkim okresie.” – dodał Michał Hołda.

BPH Obligacji 1 to fundusz inwestujący głównie w instrumenty dłużne, o relatywnie niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego. Wartość aktywów netto tego funduszu na koniec kwietnia 2011 r. wyniosła 339 mln zł. Funduszem zarządza Michał Hołda.

BPH Obligacji 2 to fundusz inwestujący głównie w instrumenty dłużne, dążący do osiągnięcia wyższej stopy zwrotu przy akceptacji wyższego ryzyka inwestycyjnego niż w przypadku BPH Obligacji 1. Fundusz cechuje się relatywnie niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Wartość aktywów zgromadzonych przez BPH Obligacji 2 wynosi 337 mln zł (dane na dzień 29.04.2011). Fundusz jest również zarządzany przez Michała Hołdę.

Video-komentarz Michała Hołdy dot. ostatniej podwyżki stóp procentowych w Polsce dostępny jest na kanale Funduj TV: 
http://www.youtube.com/user/fundujtv#p/a/u/0/ZS3H6URkiuo

Wróć do listy