Wróć do O TFI

Biuro prasowe

BPH TFI: koniec roku z aktywami powyżej 5,2 mld zł, zapowiedź kolejnego funduszu absolute return

09-02-2011

Aktywa zarządzane przez BPH TFI na koniec 2010 roku wyniosły 5.253,3 mln zł, co oznacza wzrost o 17,5 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Jednocześnie, sprzedaż netto wyniosła 325 mln zł. W 2011 roku BPH TFI zamierza wprowadzić do oferty kolejny fundusz realizujący politykę inwestycyjną absolutnej stopy zwrotu - BPH FIZ Multi Inwestycja – którego subskrypcja planowana jest na marzec br. 

Środki zgromadzone w funduszach inwestycyjnych BPH TFI wyniosły 4.114,5 mln zł, natomiast w ramach usług zarządzania portfelem 1.212,9 mln zł. Najwyższe roczne stopy zwrotu na koniec 2010 roku przyniosły fundusze: BPH Globalny Żywności i Surowców (20,13 proc.), BPH Akcji (14,38 proc.) oraz BPH Nieruchomości Europy Wschodzącej (13 proc.) i BPH Akcji Dynamicznych Spółek (12,42 proc.).

„Pierwszy w naszej ofercie fundusz typu absolute return – BPH SFIO Total Profit - odniósł duży sukces, gromadząc ponad 200 mln zł i przynosząc stopę zwrotu ponad 16 proc. od momentu uruchomienia, w maju 2010 r. To naszym zdaniem najlepsze potwierdzenie skuteczności polityki inwestycyjnej absolutnej stopy zwrotu, którą w 2011 roku chcemy realizować w przypadku nowego produktu, tym razem w funduszu zamkniętym - BPH FIZ Multi Inwestycja” – mówi Artur Czerwoński, Prezes BPH TFI.

BPH FIZ Multi Inwestycja z uwagi na niską pierwszą wpłatę – 1.000 zł - jest kierowany do szerokiego grona klientów. Fundusz, realizując politykę inwestycyjną analogiczną do BPH SFIO Total Profit, będzie dążyć do osiągnięcia min. 8 proc. stopy zwrotu rocznie, a wyceniany będzie w systemie tygodniowym. Fundusz jest polecany inwestorom ceniącym innowacyjne rozwiązania, którzy poszukują atrakcyjnego elementu dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Sprzedaż certyfikatów planowana jest na marzec 2011 r. w szerokiej sieci dystrybucji. BPH TFI nie wyklucza kolejnej emisji funduszu.

„W 2011 roku okazji inwestycyjnych na rynku dłużnym będziemy upatrywać zwłaszcza w długoterminowych obligacjach skarbowych, które charakteryzują atrakcyjne rentowności oraz mniejsza wrażliwość na dalsze podwyżki stóp procentowych. Za perspektywiczne uważamy polskie euroobligacje oferujące nadwyżkę rentowności ponad koszt finansowania. Mimo sprzyjającej obecnie sytuacji na rynku akcji dostrzegamy zagrożenia, które niesie między innymi zacieśnianie polityki monetarnej w Chinach, rosnące zadłużenie krajów rozwiniętych czy bardzo optymistyczne oczekiwania odnośnie zysków spółek. Duży potencjał w 2011 roku dostrzegamy na rynku rosyjskim i ukraińskim. Niezmiennie za perspektywiczne uważamy rynki żywnościowy i surowcowy, w które inwestuje BPH Globalny Żywności i Surowców. Jego polityka inwestycyjna zakłada aktywne dopasowanie portfela lokat do zjawisk zachodzących na rynkach surowcowych oraz aktywne podejście do zabezpieczenia ryzyka kursowego” – dodaje Artur Czerwoński, Prezes BPH TFI.

Wróć do listy