Wróć do O TFI

Biuro prasowe

BPH TFI rozpoczyna subskrypcję BPH FIZ Multi Inwestycji

15-03-2011

BPH TFI rozpoczyna zapisy na certyfikaty BPH FIZ Multi Inwestycja – drugiego, po BPH SFIO Total Profit, funduszu w ofercie Towarzystwa realizującego strategię absolutnej stopy zwrotu. Fundusz skierowany jest do szerokiego grona klientów, m.in. z uwagi na minimalną wartość inwestycji, która wynosi 1 000 zł.

BPH FIZ Multi Inwestycja, realizując strategię inwestycyjną absolutnej stopy zwrotu, okazji inwestycyjnych będzie szukać na wielu rynkach: akcyjnym, obligacyjnym, walutowym i pieniężnym oraz żywności i surowców, dążąc do osiągnięcia kilku-kilkunastoprocentowej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury na rynkach finansowych. Fundusz będzie wyceniany raz na tydzień, a umorzenia certyfikatów przewidziane są raz na kwartał. BPH FIZ Multi Inwestycja zarządzany będzie przez ten sam zespół, który w przypadku funduszu ‘absolute return’ BPH SFIO Total Profit, wypracował stopę zwrotu na poziomie 15,93% od czasu wprowadzenia takiej polityki funduszu (04.05.2010) do 28.02.2011.

„Na przestrzeni ostatniego roku fundusze realizujące strategię absolutnej stopy zwrotu były jednymi z najchętniej wybieranych przez zamożnych klientów. Zależy nam, aby z możliwości, jakie dają te fundusze, skorzystał każdy zainteresowany nowymi trendami na rynku funduszy inwestycyjnych. Zdecydowaliśmy się więc na popularyzowanie tej strategii inwestycyjnej poprzez obniżenie kwoty pojedynczego zapisu”. – mówi Marcin Bednarek, Wiceprezes Zarządu BPH TFI. 
Zapisy na certyfikaty Inwestycyjne BPH FIZ Multi Inwestycja można składać w: Banku BPH, Domu Maklerskim BZ WBK, a także w MultiBanku i mBanku. Subskrypcja zakończy się 29 kwietnia 2011 r.

Subskrypcji towarzyszy kampania reklamowa (w prasie, radiu i internecie) oraz konkurs “Strzał w 10 z BPH TFI” dla klientów, którzy złożą zapisy na minimum 10 000 zł. Każda co tysięczna osoba wygrywa iPad, co setna – mini odtwarzacz filmów DVD, a co dziesiąta - stację pogodową.

Więcej informacji: www.bphtfi.pl/multiinwestycja

Wróć do listy