Wróć do O TFI

Biuro prasowe

BPH TFI: zysk ponad 30 mln zł za 2010 r.

10-05-2011

BPH TFI zakończyło 2010 r. z zyskiem netto 30,3 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 6 mln zł w stosunku do roku poprzedniego. Przychody ze sprzedaży za 2010 r. osiągnęły poziom 109,6 mln, wzrastając o ponad 19 proc. w porównaniu z rokiem 2009.

Aktywa zarządzane przez Towarzystwo osiągnęły na koniec 2010 r. wartość 5.253,3 mln zł, w tym w ramach usług zarządzania portfelem zgromadzonych zostało 1.212,9 mln zł. Oznacza to wzrost o ponad 17% w porównaniu z rokiem poprzednim. Jednocześnie Towarzystwo przekroczyło planowaną sprzedaż netto funduszy o 8%, pozyskując 325 mln zł nowych aktywów. Z oferty BPH TFI największą popularnością cieszyły się fundusze obligacyjne, a także fundusze typu ‘absolute return’ czy też inwestujące na rynku surowcowym.

Jednym z najistotniejszych osiągnięć firmy w minionym roku było udane wprowadzenie do oferty pierwszego funduszu realizującego strategię inwestycyjną ‘absolute return’ – BPH SFIO Total Profit, który w ciągu roku od momentu wdrożenia tej strategii z początkiem maja 2010 osiągnął ponad 16 proc. stopy zwrotu w czasie dużej zmienności na rynku. Zgodnie z zapowiedziami kontynuujemy rozwój tej linii produktowej. Właśnie zakończyliśmy subskrypcję funduszu BPH FIZ Multi Inwestycja, który jest skierowany do szerokiego grona klientów i będzie realizował taką samą politykę inwestycyjną” - skomentował Marcin Bednarek, Wiceprezes Zarządu BPH TFI.

Wróć do listy