Wróć do O TFI

Biuro prasowe

Dobre wyniki funduszy akcyjnych BPH TFI oraz funduszu absolutnej stopy zwrotu

09-06-2015

W maju najwyższe stopy zwrotu wśród funduszy BPH TFI wypracowały fundusze akcyjne - BPH Akcji Globalny, BPH Akcji Europy Wschodzącej oraz fundusz absolutnej stopy zwrotu – BPH Selektywny.

W maju najwyższą stopę zwrotu w wysokości 2,15% wypracował BPH Akcji Globalny. Jak wyjaśnia Jarosław Lis: Relatywnie dobrze radziły sobie rynki rozwinięte - szczególnie amerykański, słabiej Europa walcząca z Grecją oraz rynki rozwijające się. Niewątpliwie pozytywnie na stopę wpłynęło osłabienie złotego, które pojawiło się po wyborach prezydenckich w naszym kraju oraz na skutek umocnienia dolara na światowych rynkach. Część inwestorów wkalkulowała wyższe ryzyko polityczne sprzedając polską złotówkę.

2 miejsce na podium zajął BPH Akcji Europy Wschodzącej z wynikiem 1,41%. Fundusz pobił średnią w grupie o 0,20% i tym samym zajął 8 pozycję w grupie 21 funduszy inwestujących na europejskich rynkach wschodzących.  

3 miejsce wśród funduszy BPH TFI zajął fundusz BPH Selektywny, wypracowując stopę zwrotu na poziomie 0,92%.

Natomiast najniższą stopę zwrotu osiągnął fundusz BPH Globalny Żywności i Surowców. Jak wyjaśnia Karol Godyń: W maju spadały przede wszystkim metale. Rynkowi nie pomagały również paliwa, których ceny odpoczywały po kwietniowym rajdzie. Podwyższona zmienność jest jednak normalnym zjawiskiem, jeśli założyć że rynek surowców znalazł swój dołek. Nie zmienia to naszego optymistycznego podejścia do tej klasy aktywów.

W maju, podobnie jak w poprzednich miesiącach najwięcej pieniędzy bo pond 25 mln zł wpłynęło do BPH Pieniężnego, co czyni go najchętniej wybieranym funduszem z oferty BPH TFI. W efekcie, aktywa tego funduszu od momentu jego uruchomienia w lipcu 2014 przekroczyły 347 mln zł.

Dodatnia sprzedaż oraz wzrost wartości jednostek uczestnictwa sprawiły, że aktywa funduszy zarządzanych przez BPH TFI są na poziomie ponad 3 mld zł.

Wróć do listy