Wróć do O TFI

Biuro prasowe

Dobre wyniki funduszy akcyjnych i obligacji BPH TFI

04-02-2015

W styczniu najwyższe stopy zwrotu wśród funduszy BPH TFI wypracowały dwa fundusze akcyjne: BPH Akcji Globalny, BPH Akcji Europy Wschodzącej. Spośród obligacyjnych najlepszy był BPH Obligacji 2, a najchętniej wybieranym funduszem pozostaje BPH Pieniężny.

BPH Akcji Globalnych ze stopą zwrotu w wysokości 2,67% znalazł się na czołowej pozycji wśród funduszy BPH TFI. Jak wyjaśnia Jarosław Lis, Dyrektor Biura Aktywów Akcyjnych: Mimo słabego zachowania amerykańskiego rynku fundusz przyniósł w styczniu prawie 3% stopę zwrotu. Pomogło osłabienie dolara oraz dobre zachowanie giełd w europie zachodniej oraz na rynkach rozwijających. Rynkowi bez wątpienia pomogło rozpoczęcie „drukowania” euro przez Europejski Bank Centralny i kontynuacja programu QE będzie sprzyjała rynkom w dalszej części roku.

Dobrym wynikiem może też poszczycić się BPH Akcji Europy Wschodzącej, którego styczniowa stopa zwrotu w wysokości 2,40% pozwoliła na zajęcie drugiej pozycji w ofercie towarzystwa.

Niewiele gorzej od funduszy akcyjnych radzi sobie BPH Obligacji 2, który ze stopą zwrotu w wysokości 2,32% zajął 3. miejsce w ofercie towarzystwa. Należy także podkreślić, że wynik ten był lepszy o 0,96% od średniej stopy zwrotu obliczonej dla 36 funduszy sklasyfikowanych w kategorii funduszy dłużnych. W efekcie BPH Obligacji 2 został sklasyfikowany na 5. pozycji wśród swojej konkurencji.

Prawie 35 mln zł wpłynęło w styczniu do BPH Pieniężnego, co czyni go najchętniej wybieranym funduszem z oferty BPH TFI. W efekcie, aktywa tego funduszu od momentu jego uruchomienia w lipcu 2014 przekroczyły poziom 227 mln zł. Poza dynamiką wzrostu fundusz może poszczycić się półroczną stopą zwrotu w wysokości 2,14%, co klasyfikuje go na wysokiej, 5. pozycji wśród 46 funduszy sklasyfikowanych w tej kategorii.

Dodatnia sprzedaż w styczniu sprawiła, że aktywa funduszy zarządzanych przez BPH TFI przekroczyły 2,9 mld zł.

Wróć do listy