Wróć do O TFI

Biuro prasowe

Extra 8 dni promocji w BPH TFI

10-11-2015

BPH TFI przedłużyło promocję „Odzyskaj prowizję” do 20 listopada 2015.

Klienci, którzy zainwestują w subfundusze wchodzące w skład BPH FIO Parasolowy lub BPH FIO Strategii Akcyjnej poprzez Bank BPH S.A.,  Dom Maklerski PKO Banku Polskiego S.A., mWealth Management S.A., Private Wealth Consulting Sp. z o.o., lub Partnerzy Inwestycyjni Sp. z o.o., mogą odzyskać prowizję – opłatę manipulacyjną.

Komentarz Marcina Bednarka, Wiceprezesa Zarządu BPH TFI: Cieszymy się, że nasza promocja spotkała się z zainteresowaniem klientów. W związku z poprawiającą się sytuacją na rynkach finansowych, a także stabilizacją w strefie polityki podjęliśmy decyzję o przedłużenia promocji, tak aby osoby, które oddaliły decyzje o inwestycji mogły skorzystać ze zwrotu opłaty manipulacyjnej, co zwiększy kwotę ich inwestycji.

Wystarczy, że klient:

  • zainwestuje 10 000 zł lub więcej od 21 września do 20 listopada 2015 r.,
  • aktywuje e-potwierdzenie transakcji do 30 kwietnia,
  • utrzyma inwestycję do 30 kwietnia 2016 r.

Wypłata (zwrot pobranej prowizji) nastąpi w formie nabycia przez BPH TFI jednostek uczestnictwa posiadanego przez klienta  subfunduszu. Zwiększy to kwotę zainwestowanych przez klienta środków.

Fundusze objęte promocją:

BPH FIO Parasolowy z 13 wydzielonymi Subfunduszami oraz BPH FIO Strategii Akcyjnej

Uwaga: Promocja nie dotyczy wpłat bezpośrednich, zleceń zamiany lub konwersji, zleceń złożonych poprzez System Internetowy Sez@m Banku BPH S.A. Promocją nie jest objęty również BPH Duo Plan dostępny w ramach Pakietu Mix Korzyści oraz Indywidualny Plan Systematycznego Oszczędzania.

Więcej informacji o promocji oraz regulamin promocji dostępne są na stronie www.bphtfi.pl/promocja  

Wróć do listy